Balící prostředky

Balící prostředky

Balící prostředky

vyrobce

Každý stroj funguje jen tak dobře, jak mu to síť, motouz nebo fólie dovolí.

Kompetence v balení

Firma CLAAS je vedoucím výrobcem lisů a v průběhu let získala v oblasti lisování mnoho zkušeností. Vedle vlastních strojů hrají v bezproblémovém procesu lisování velkou roli právě provozní prostředky. Každý stroj funguje jen tak dobře, jak mu to síť, motouz nebo fólie dovolí. Příklady z praxe čím dál častěji ukazují, že mají používané provozní prostředky rozhodující vliv na výkonnost lisů resp. svinovacích zařízení. Proto nabízí CLAAS vedle lisů také kompletní program vysoce kvalitních balících prostředků:

• CLAAS ROLLATEX PRO - sítě
• CLAAS motouzy
• CLAAS SILAGE STRETCHFILM - strečové fólie

Všechny výrobky jsou vyvinuty dle předloh firmy CLAAS a s firmou CLAAS. V praktických testech, ve ztížených podmínkách musely tyto výrobky dokázat svou výkonnost. Přísná kontrola ve všech fázích výroby zaručuje jejich stálou kvalitu.

S balícími prostředky firmy CLAAS je potenciál Vašich strojů plně využit.
Vysoká spolehlivost a užitkovost snižují enormně náklady na jeden balík.

Balící materiál CLAAS se vyplatí!

CLAAS ROLLATEX PRO sítě

Zabalí balík od hrany ke hraně

Vynutí sítě od hrany ke hraně chrání balík před vlivy počasí a je základem pro kvalitní zabalení do fólie bez vzduchových bublin.

Jako vynálezce vinutí do sítí ovlivnila firma CLAAS také velmi silně jejich vývoj. S CLAAS ROLLATEX PRO je dnes k dispozici moderní program sítí, který se vyznačuje svojí výbornou kvalitou a vysokou hospodárností. Kromě toho jsou výrobky CLAAS ROLLATEX PRO v praktickém použití velice flexibilní a praktické.


Vysoká pevnost v tahu

Síť CLAAS ROLLATEX PRO má minimální pevnost v tahu 270 kg.

CLAAS COVERED

Patentovaný způsob vinutí sítě do šířky „CLAAS COVERED" umožňuje kompletní pokrytí balíku sítí v celé jeho šíři. Výsledkem je perfektní cylindrický tvar balíku. Díky dobré roztažnosti sítě 7 - 10% je standardní síť užší. Aby bylo přesto dosaženo ovinutí sítě od hrany ke hraně balíku, zabudovávají se do lisů roztahovače. Tyto mohou vést k přetažení a k zeslabení sítě. V sítích CLAAS ROLLATEX PRO jsou patentovaným způsobem vetkána tzv. nástřelová vlákna s rezervami délky. Přetažení vlákna je tímto vyloučeno. Mimo to se tato vlákna zaháknou do sklízeného materiálu tak, že je na každý balík nutno menšího počtu vinutí. Tímto se redukuje spotřeba sítě až o 20%.

Optimální vinutí

Velký význam u lisu má rovnoměrné odvíjení sítě z role. Sítě CLAAS ROLLATEX PRO garantují homogenní šířku a navíjení, které umožňují rovnoměrné vinutí sítě z role.

 

Ochrana před vlivy počasí

Sítě CLAAS ROLLATEX PRO jsou stabilní proti UV-záření a mohou být bez problémů uskladněny i venku. Impregnace zamezuje vniknutí vlhkosti.


Snadná manipulace

Tzv. zebrovité značení označuje při vkládání do zásobníku správnou stranu a usnadňuje později orientaci při otevírání balíku.
Posledních 70m každé role je zřetelně označeno červeným signalizačním vláknem.
Každá role sítí CLAAS ROLLATEX je opatřena stabilními úchyty pro jednoduchý transport a manipulaci!

Výhody:

 • Vysoká odolnost v tahu a dobrá přilnavost sítě (až o 20% nižší spotřeba).
 • Pevná oka při nízké plošné hmotnosti umožňují maximální délku.
 • CLAAS COVERED - vlákna s délkovými rezervami pro kompletní pokrytí sítí při 7 - 10% natažení (patentovaný způsob vinutí do šířky).
 • Nepatrné ztráty u krátkého sklízeného materiálu nebo při vysokém počtu nožů.
 • Vysoká vydatnost.
 • Garantovaná minimální délka.
 • Nejvyšší provozní bezpečnost.
 • Červené signalizační vlákno před koncem role.
 • UV-ochrana a impregnace.
 • ZEBRA - značení stran role.
 • Praktické úchyty na každé roli.
 • Identifikační čísla.

Motouzy CLAAS

Pro každý lis ten správný motouz

Spolehlivost v provozu

Razantní vývoj lisů na hranaté balíky vede k neustále rostoucí poptávce po kvalitních motouzech. S motouzy CLAAS pokryjete veškeré způsoby jejich využití - od lisů na hranaté balíky nejmladší generace s extrémně vysokým lisovacím tlakem přes lisy na válcové balíky, až po běžné HD-lisy.
S motouzy CLAAS máte k dispozici moderní výrobní program motouzů, který se vyznačuje kvalitou a vysokou hospodárností.

 

Výběr správných surovin

Z důvodů provozní bezpečnosti nejsou k výrobě motouzů CLAAS používané žádné recyklované látky. Motouzy CLAAS se vyrábějí ze 100% neupraveného polypropylenu a tím jsou naprosto ekologicky vhodné. UV-stabilizace chrání motouz dlouhodobě proti vlivům záření. Proti rozšířenému mínění, nemá barva motouzu vliv na jeho kvalitu.

 

Optimální fibrilace

„Fibrilovat" znamená, protáhnou vyrobené fólie přes rotující válec s hroty.

Optimální fibrilace ovlivní:

 • Positivní otěrové vlastnosti
 • Minimální poruchy uzlovače
 • Dynamické zachycení nárazů (např. při odkládání nebo transportu)
 • Vysoká pevnost uzlů

Vysoká pevnost uzlů s minimálním natažením

Motouzy CLAAS vedou v poměru pevnost k délce.
Pevnost uzlu až 280 kg při lineární pevnosti v tahu až 400 kg zaručují dobré uplatnění v každém lisu - bez ohledu na systém uzlování a výrobní značku.

 

Dobré vlastnosti vázání

Motouz CLAAS je rovnoměrně zakulacen, probíhá proto bezproblémově přes uzlovač. Bezpečnost zavázání je zaručena a otěr minimalizován. Toto redukuje náklady vzniklé opravami a prostoji strojů.
Motouz se snadno stříhá, nezachycuje se v částích strojů a umožňuje tak bezchybný chod vázání. Cívky motouzů jsou přesně navinuté, a proto se bezproblémově odvíjejí.

Výhody:

 • Neporazitelné v poměru pevnost uzlů k délce.
 • Plynulé odvíjení, menší otěr uzlů.
 • Vysoká provozní bezpečnost.
 • Schopnost absorbovat nárazy.
 • Nepatrné natahování.
 • Tvarově stálé balíky.
 • Konstantní kvalita.
 • Identifikační čísla.
 • UV - stabilita.
 • Ekologicky vhodné materiály.

QUADOTEX 3400

Vysoce výkonný motouz pro QUADRANT 3400

S novým lisem QUADRANT 3400 udává CLAAS měřítko na trhu s lisy na velkoobjemové hranaté balíky. Stejně jako výkonnost, i rozměry balíků 1,20 m x 1,00 m svědčí o jedinečnosti tohoto lisu. Aby QUADRANT 3400 mohl naplno využít svého výkonového potenciálu, musí být se strojem sladěny také provozní prostředky. Firma CLAAS využívá své kompetence ve výrobě lisů a dodává k vysoce výkonným strojům také „na míru střižený" vysoce výkonný motouz QUADOTEX 3400.

 

Výhody:

 • Speciálně vyvinut pro QUADRANT 3400.
 • Dimenzovaný na maximální lisovací tlaky a spolehlivost.
 • Nejvyšší spolehlivost díky vylepšené pevnosti uzlu.
 • Umožňuje plné využití výkonového potenciálu lisu QUADRANT 3400.
 • Vydatná 11,5 kg cívka - až o 30 % větší zásoba na lisu.
 • Se 24 rolami QUADOTEX 3400 nejlépe vybaven na dlouhé pracovní dny.

Strečové silážní fólie CLAAS

Nejvyšší kvalita siláže s maximální rentabilitou

Kvalita krmiva silážního balíku závisí na kvalitě fólie, do které se balí. Ten kdo šetří na nesprávném místě, může prožít později nemilé překvapení.
Strečová silážní fólie CLAAS je obzvlášť kvalitní a obstojí i v požadavcích náročných uživatelů.

Vyspělá technologie výrobního postupu

Výrobní postup a materiál jsou rozhodující, co se týče vlastností výrobku. Na základě výborných technických vlastností je upřednostnění třívrstvé vyfukované a koextrudované fólie na místě.
Strečová silážní fólie CLAAS je vyrobena z třívrstvého polyetylenu s tzv. LLDPE strukturou. Všechny výrobní postupy silážní fólie CLAAS jsou pod neustálým dohledem a dokumentovány. Nedodrží-li se jedno z kriterií, role je automaticky vyřazena. Takto se udržuje konstantní kvalita fólie.

 

Vysoká stabilita proti protržení

Vysoká odolnost v tahu do délky i šířky, to jsou výhody silážní strečové fólie CLAAS. I při natažení až 80% zaručuje silážní fólie CLAAS odolnost proti protržení.

 

Přilnavost a ochrana proti UV-záření

Vícevrstvá skladba silážní strečové fólie CLAAS umožňuje nanášení různých barev a lepidel a také cílenou UV-ochranu. Lepidlo (PIB) se přimíchává přímo k surovinám a se kterými je roztaveno. Teprve při natažení vyvine fólie její úplnou lepivou schopnost, přičemž lepidlo zůstává ve fólii. Plnohodnotné krmivo se s ním takto nesmísí. UV-ochrana se nachází ve všech vrstvách a umožňuje tak účinnou ochranu před škodlivým UV-zářením.

Výhody:

 • Dobré vlastnosti natahování.
 • Vysoká odolnost v tahu do délky i šířky.
 • Velká odolnost proti protržení.
 • Optimální přilnavost.
 • Bezpečné vinutí.
 • Bezpečná UV-ochrana.
 • Identifikační číslo.
 • Bezproblémové zpracování při balení.
 • Minimální propustnost vzduchu.
 • Vysoká hospodárnost.
 • Impregnované papírové jádro pro tichý chod a jednoduché zneškodnění.


Silážní fólie CLAAS Plus

Nejlepší ochrana díky vysoké odolnosti proti protržení

Při výběru fólie pro zakrytí siláže by měla stát kvalita na prvním místě, protože jen prvotřídní kvalita fólie zaručí kvalitní, plnohodnotné krmivo. Dobrá, kvalitní silážní fólie chrání spolehlivě krmivo z píce nebo kukuřice před vzduchem, proti agresivnímu slunečnímu záření a proti mechanickým zatížením.


Nejlepší fólie

Firmě CLAAS se díky speciálním výrobním technikám povedlo snížit tloušťku silážní fólie CLAAS Plus na 100µ a přitom zvýšit pevnost v tahu a prodloužení při přetržení. Porovnání se standardní fólií ukazuje, že silážní fólie CLAAS Plus výrazně převyšuje nároky Německé zemědělské společnosti (DLG):

Specifikace  Směr CLAAS Požadavek DLG
    Silo fólie Plus 100µ Standardní fólie 150µ
Spolehlivost
do délky 21 17
N/mm² DIN 53455 do šířky 20 17
Prodloužení při přetržení % do délky 600 400
DIN 53455 do šířky 750 400
Dart Drop (hodnota pádu koule)   4,5  
Propustnost vzduchu cm³/m²/24h   pod 250 max. 250

Pevnost a přizpůsobivost

Běžné standardní fólie musí mít tloušťku alespoň 150 - 200µ, aby se neprotrhly. Ale čím silnější fólie je, o to nepoddajněji leží na siláži a zapříčiňuje vzduchové bubliny, které narušují silážní proces. Použitím speciální výrobní techniky se podařilo snížit tloušťku silážní fólie CLAAS Plus na 100µ a přitom zvýšit pevnost v tahu a prodloužení při přetržení.

 

Ochrana před příliš velkým ohřevem

Silážní fólie CLAAS Plus má černou a bílou stranu. Doporučujeme bílou stranu pokládat nahoru. Bílá strana reflektuje sluneční světlo. Pod tmavou fólií nejsou teploty 70-80 C° v létě žádnou vzácností. Stejně tak stoupá při zahřátí propustnost plynů. Tím se snižuje energetická hodnota krmiva a nakonec i produkce mléka.

 

Výhody:

 • Jednoduchá manipulace při aplikování na siláž.
 • Obrovská pevnost proti protržení chrání před poškozením.
 • Fólie je přizpůsobivější.
 • Minimální tvorba vzduchových bublin znamená kvalitní krmivo.
 • Objem odpadu klesá až na 50 %.
 • Bílá strana fólie zamezí příliš vysokému zahřátí siláže.
 • Obě strany fólie jsou opatřeny UV-ochranou.
 • Vysoká hospodárnost.