Precizní zemedělství

Precizní zemedělství

Precizní zemedělství

vyrobce

Mapování výnosů je vstupem do úspěšného precizního zemědělství.

 

Hardwarové a softwarové vybavení pro precizní zemědělství dodáváme již od roku 1998, kdy jsme zprovoznili první sklízecí mlátičku pro mapování výnosů, a od té doby jsme získali mnoho zkušeností v této oblasti.

Téměř stovka našich zákazníků úspěšně mapuje výnosy, popř. variabilně aplikuje hnojiva atd. Náš systém vybavení strojů je použitelný nejen ve strojích CLAAS, ale i v ostatních značkách sklizňových strojů. Viz také Quantimeter sklízecích mlátiček. Tento mobilní terminál lze však využít pro mapování dalších veličin, jako jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy (např. pH, obsah různých živin apod.). Takto získané informace slouží k ještě lepšímu přehledu různých dějů na pozemku a k lepšímu stanovení složení a dávky při variabilní aplikaci hnojiva.

 

Tvorba výnosové a aplikační mapy

 

Plán trasy při odběru půdních vzorků

Za zmínku stojí i další SW moduly, které umožňují např. výpočet mapy očekávaného výnosu, mapy rentability pozemku (při zadání všech nákladů na vstupy a pracovní operace), nebo verze pro PDA.

 

Verze pro PDA