Automatické systémy řízení

Automatické systémy řízení

Automatické systémy řízení

vyrobce

Ušetřte až 7% pohonných hmot, provozních nákladů, osiva, hnojiva ...

 

Průzkumy v rostlinné výrobě dokládají: při stále větších pracovních záběrech se zvětšují také rozsahy překrytí. Se systémy řízení je možné ušetřit až 7 % pohonných hmot, provozních nákladů, osiva, hnojiva a přípravků na ochranu rostlin. Při ošetřování rostlin dochází díky kamerovým systémům řízení k minimálním ztrátám a poškození rostlin. Je lehké spočítat, jak rychle se investiční náklady spojené s pořízením plně automatického systému řízení opět navrátí.

Outback S Lite

Tento systém ještě nelze nazvat řízením, protože se jedná pouze o signalizaci řidiči, jak vést stroj po pozemku. Jedná se o tzv. elektronický „znamenák", kdy řidič reaguje na řadu světelných LED diod (první oblouk ukazuje s 2 s předstihem směr otáčení volantu, druhá řada pak aktuální polohu).

Zařízení pracuje ve 3 různých režimech

Mód rovnoběžek A-B

paralelní vedení, možnost práce v „záhonech"


Mód kopírování předešlé jízdy

kopírování okrajů pole apod.


Mód kruhový

typické pro tropické oblasti

Systém pracuje s GPS a korekčním signálem EGNOS.

GPS Pilot

Toto vybavení je vyšším stupněm elektronického „znamenáku" - doplněn o elektrohydraulickou soustavu, která provádí vlastní proces řízení vozidla. Kromě vstupu GPS dat a zadaného způsobu práce (režim, pracovní záběr, atd.) disponuje gyroskopem, elektrohydraulickým rozváděčem a dalšími prvky, které ovládají hydrostatické řízení stroje. Ovládací terminál je již modernější, barevný dotykový monitor, paměťové funkce posunují celkovou úroveň výše.

Dle přesnosti určování polohy a tedy i řízení rozlišujeme několik kategorií GPS Pilot:

Provedení EGNOS

Přesnost cca. 15-30 cm, zdarma družicově šířený korekční signál

Provedení OMNISTAR HP

Přesnost cca. 5-10 cm družicově šířený, placený, vysokopřesnostní D GPS signál

Provedení BASELINE HD

Přesnost cca. 4-6 cm. Toto provedení  šíří korekční signál dlouhovlnovou vysílačkou i k několika strojům. Korekci vypočítává vlastní přenosná referenční stanice do 8 minut, na již používaném stanovišti do 2 minut.

Provedení RTK

Přesnost 2-3 cm. Toto provedení (Real Time Kinematic) disponuje dvojfrekvenčním satelitním příjmem a s ohledem na montáž a terénní podmínky dokáže šířit dlouhovlnovou korekci až do vzdálenosti 15-20 km. Také zde je vlastní vypočítaná korekce zdarma, může obsloužit více strojů současně.

CAM Pilot

Tento systém pracuje na základě rozeznání prostorových struktur na pozemku. Základem je
3-D kamera, která rozlišuje řádky, koleje, atd. před vozidlem. Obsluha je snadná díky ISO-BUS terminálu CLAAS COMMUNICATOR.

Systém dokáže pracovat v takových podmínkách jako jsou:
Řádky rostlin


Shrnuté řádky


Kolejové řádky