Lemken

Lemken


Oboustranné nesené pluhy OPAL s jištěním pro kamenité pudy i bez jištění, 2–6 radličné, pro všechny výkonové třídy traktorů

Oboustranné nesené pluhy VARI OPALs jištěním i bez, 2–6 radličné s měnitelnou šířkou záběru (oře širokou i úzkou brázdu)

Oboustranné závěsné pluhy EURO DIAMANT a VARI DIAMANT, 4–8 radličné s mechanicky nebo hydraulicky nastavitelnou šířkou záběru od 30 do 55 cm na těleso

Jednostranné závěsné pluhy VARI TURMALIN, 5–8 radličné, s hydraulicky nastavitelnou šířkou záběru, s jištěním pro kamenité podmínky

Drtiče hrud (pěchy) za všechny typy pluhu, s vysokou účinností ve všech půdních podmínkách

Stroje na přípravu seťového lůžka – kompaktory, které stejnoměrně srovnávají povrch, dokonale a rovnoměrně nakypřují, vytváří droptovitou strukturu a opětovně zpevňují půdu; šířka záběru 3–6 m

Podmítače typu SMARAGD, zaručující celoplošné mělké kypření a intenzivní promísení, dobré drobení a rovnoměrné srovnání povrchu pole, práce bez ucpávání, stálé dobré zahlubování při optimální kvalitě práce, přiměřené opětné utužení; šířka záběru 2,2–6 m, v provedení GIGANT záběr 8 m