Podmítače diskové

Podmítače diskové

Heliodor 8

Vysoká provozní rychlost při nižším tahovém příkonu

Kompaktní krátké diskové brány Heliodor mohou být použity jak při mělkém zpracování strniště na lehkých až středních půdách, jakož i při přípravě secího lůžka při výsevu do mulče, nebo po orbě. Heliodor je univerzální krátký diskový podmítač, který si splní své povinnosti v konvenčním hospodaření, jakož i při výsevu do mulče. Vysoká pracovní rychlost při nižší potřebě tahového příkonu předurčuje tento stroj k všestrannému využití.

S pomocí stabilních listových pružin pracují disky Heliodor nepřetržitě a bez ucpávání i v kamenitých půdách.

Bezúdržbová axiální kuličková ložiska na 465mm velkých, vydutých discích jsou chráněny proti vnikání prachu, vody a nečistot speciálním labyrintovým těsnicím kroužkem.

Heliodor má nižší hmotnost, takže nářadí od 3 do 6 metrů pracovní šířky je možné nosit na tříbodový závěs traktoru.

Polonesené verze Heliodoru od 4 do 6 metrů pracovního záběru je možno spojit s pneumatickým secí m strojem Solitaire od firmy LEMKEN.

Pro velké podniky jsou k dispozici délky od 8 do 12 metrů pracovní šířky v agregaci se systémovým nosičem Gigant. Tím je zaručena příprava secího lůžka s účinnou silou.

 

 

 

Parametry

Heliodor
  nesený, pevný   nesený, hydraulicky sklopný    
Model 8/300 8/400 8/400 K 8/500 K 9/600 K
Šířka pracovního záběru (cm) 300 400 400 500 600
Hmotnost (kg)¹ 805 1.020 1.762 1.883 2.145
kW/PS 55/75-88/120 74/100-118/160 74/100-118/160 92/125-147/200 110/150-176/240
Disky (počet ¤ mm) 24/465 32/465 32/465 40/465 48/465
 
Heliodor
  polonesený, hydraulicky sklopný     závěsný, hydraulicky sklopný    
Model 8/400 KA 8/500 KA 8/600 KA Gigant 10/800 Gigant 10/1000 Gigant 10/1200
Šířka pracovního záběru (cm) 400 500 600 800 1.000 1.200
Hmotnost (kg)¹ 2.662 2.852 3.019 4.725 5.355 6.515
kW/PS 74/100-118/160 92/125-147/200 110/150-176/240 147/200-235/320 184/250-294/400 221/300-353/480
Disky (počet ¤ mm) 32/465 40/465 48/465 64/465 80/465 96/465

¹ Hmotnost bez válců


Rubin 12

Hlouběji, rychleji, intenzivněji

Nové krátké diskové brány tak mohou na všech typech půd zpracovat i ty místa, které byly dříve vyhrazeny pouze radličkovým kypřičům. Se speciálně uspořádanými velkými vydutými disky je stroj Rubin 12 koncipován zejména ke zpracování velkého množství posklizňových zbytků. Různé typy utužovacích a drobících válců z rozsáhlého výrobního programu válců firmy LEMKEN zaručují jak optimální drobení, zpětné utužení a zarovnání povrchu tak i přesné hloubkové vedení při různých půdních podmínkách a v různých směrech využití.

Rubin 12 je dvouřadý diskový podmítač s disky o průměru 732 mm. To umožňuje hloubkovou a intenzivní práci i v podmínkách s velkým množstvím posklizňových zbytků a ve velmi těžkých půdách. Disky jsou uloženy pod ještě agresivnějšími úhly než je tomu v případě Rubinu 9, proto se tento stroj dostává velmi snadno do půdy a má velkou drobící a míchací schopnost. 

Disky jsou ale narozdíl od Rubina 9 uloženy symetricky. Je to zcela logické vyústění toho, že stroj je určen pro práci v daleko větších hloubkách (20 cm) a je tak zamezeno bočním tahům. Prostřední disky jsou předsazené, čímž se zabrání ucpávání a zajistí se tak celoplošné a rovnoměrné zpracování půdy. 

Stroj má podobné provedení uložení disků (ve větším provedení), i jejich uspořádání, tedy každý disk na jedné slupici. To zaručuje bezproblémových chod a provoz stroje bez údržby a bez ucpávání. Narozdíl od řady Rubin 9 má ale usnadněné nastavení pracovní hloubky stroje (v pevné i sklopné variantě lze nastavit hloubku hydraulicky z kabiny traktoru), ale i nastavení zavlačovacích prutů v první řadě a nivelačního zavlačovače za druhou řadou disků.

Rubin 8

Rychlý a intenzivní

Krátké diskové brány Rubin zaručují i za těžších podmínek intenzivní a rovnoměrné promíchání organické hmoty a půdy až do pracovní hloubky přibližně 12cm. Podstatně tak redukují ztráty vlhkosti půdy, protože nedochází k odpařování v tak velké míře. Rubin se nejlépe hodí pro povrchové, ale přesto celoplošné agresivní zpracování strniště při vysoké pracovní rychlosti.

Otevřená konstrukce rámu s velkými, volnými prostory zaručuje i ve vysoce vzešlých porostech organického materiálu práci bez ucpávání.

Ozubené 620mm velké vyduté disky se šesti milimetrovou tloušťkou stěny uložené v bezúdržbovém axiálním kuličkovém ložisku vytvářejí základ pro vynikající kvalitu práce a vysokou životnost.

Držáky stipic vydutých disků uloženy v uzavřeném pouzdru jsou jištěny proti přetížení stabilními vinutými pružinami a garantují stabilní stopu disků iv obtížných podmínkách

Rubin je dodáván v pracovních šířkách od 4 do 6 metrů jako polonesený s lehkým transportním podvozkem, nebo s kombinovaným podvozkem, který umožňuje použití s pneumatické secí stroje Solitaire od firmy LEMKEN.

 

 

 

Parametry

Rubin
  Sklopné vnější disky     nesený, hydraulicky sklopný      
Model 9/250 U 9/300 U 9/400 U 9/400 KU 9/450 KU 9/500 KU 9/600 KU
Šířka pracovního záběru (cm) 250 300 400 400 450 500 600
Hmotnost (kg)¹ 1.480 1.640 1.960 2.925 3.146 3.366 3.820
kW/PS 63/85-92/125 77/105-110/150 103/140-147/200 103/140-147/200 114/155-165/225 129/175-184/250 154/210-221/300
Disky (počet ¤ mm) 20/620 24/620 32/620 32/620 36/62

 

 

Rubin
  polonesený, hydraulicky sklopný       závěsný, hydraulicky sklopný    
Model 9/400 KUA 9/450 KUA 9/500 KUA 9/600 KUA Gigant 10 S/800 Gigant 12 S/1000 Gigant 12 S/1200
Šířka pracovního záběru (cm) 400 450 500 600 800 1.000 1.200
Hmotnost (kg)¹ 4.735 4.955 5.176 5.630 7.021 10.995 12.445
kW/PS 103/140-147/200 114/155-165/225 129/175-184/250 154/210-221/300 206/280-294/400 257/350-368/500 309/420-441/600
Disky (počet ¤ mm) 32/620 36/620 40/620 48/620 64/620 80/620 96/620

¹ Hmotnost bez válců