Pluhy tažené

Pluhy tažené

 

Euro - VariTitan

Stabilní a jistý pro dlouhodobé zatížení

Zvyšující se výkony traktorů vyžadují při velkých pracovních šířkách obzvláště vysoké požadavky na stabilitu pluhu. Devět až dvanáct radličné pluhy EuroTitan jsou díky strukturované konstrukci rámu z kvalitní jemnozrnné oceli projektované pro dlouhodobé zatížení.

Velký prostor mezi věží pluhu a traktorem zajišťuje u traktoru s šířkou do 4 metrů poloměr natočení a traktoru vůči pluhu 90°. Zlepšuje se tak ovladatelnost na úvrati a výrazně se ulehčuje orba pro traktory, které mají dvojitou montáž pneumatik.

EuroTitan je možné velmi rychle přestavět na orbu na on-land (mimo brázdu) a pro orbu v brázdě. Tím je současně umožněno i použití za pásový traktor, za traktory opatřené dvoumontážemi a také za klasickými traktory.

Horizontální bod tahu je možné jednoduše výškově nastavit pomocí přestavení čepů. Tím se cíleně zatíží zadní náprava traktoru a dosáhne se optimálního přenesení tažné síly při minimálním prokluzu kol.

Díky kloubu mezi přední a zadní částí pluhu, který není nutné mazat, se může EuroTitan otáčet jak vertikálně, tak horizontálně. Tím je zajištěno perfektní přizpůsobení půdy také na nerovném terénu.

Čtyři různé pracovní šířky mezi 30-50 cm na těleso se dají rychle a jednoduše nastavit. Příslušenství, jako předradličky a kotoučové krájedlo se automaticky přizpůsobí nastavenému pracovnímu záběru.

 

Parametry

 

EuroTitan 10 (rám 180 x 180 x 10 mm)
Počet radlic 6/3 6/3 + 1 7/3 7/3 + 1 8/3 8/3+1
Šířka pracovního záběru (cm) 297-450 330-500 330-500 363-550 363-550 396-600
Hmotnost (kg) 4.593 4.842 4.810 5.059 5.027 5.276
kW/PS 132/180 132/180 132/180 132/180 132/180 132/180
 
VariTitan 10 (rám 180 x 180 x 10 mm)
Počet radlic 6/3 6/3 + 1 7/3 7/3 + 1 8/3 8/3 + 1
Šířka pracovního záběru (cm) 270-495 300-550 300-550 330-605 330/605 360-660
Hmotnost (kg) 5.070 5.379 5.340 5.649 5.590 5.899
kW/PS 132/180 132/180 132/180 132/180 132/180 132/180

 

 

 Euro - VariTitan.pdf


 

VariTanzanit

 

VariTansanit. Cíl byl formulován jednoduše: Inženýři z firmy LEMKEN měli vyvinout pluh, který dosahuje většího plošného výkonu a spotřebuje méně pohonných hmot. Vznikl zcela novodobý koncept pluhu, který při prvním praktickém použití překvapí. Rozhodující myšlenka vývojových pracovníků firmy LEMKEN: Spojit přednosti neseného pluhu s přednostmi návěsného pluhu. Tímto se zrodil první hybridní pluh, pokřtěný jménem VariTansanit.

VariTansanit je zavěšený jako nesený pluh a pohybuje se jako návěsný pluh. Navíc: Díky elektronicky řízenému hydraulickému hornímu táhlu je možné rozložit část hmotnosti pluhu na zadní nápravu traktoru. Jako u neseného pluhu jsou potom tažné síly rozloženy na zadní nápravu traktoru. To znamená: vyšší průměrná rychlost a tím hospodárnější orba při stejném výkonu traktoru. Díky tomu je možné 6-ti nebo 7-mi radličný VariTansanit používat i s lehkými, snadno ovladatelnými traktory, jejichž výkon by nestačil u srovnatelného návěsného pluhu. To znamená, že při stejném plošném výkonu a kvalitě práce můžeme ušetřit 60 koní. Pokud bereme v úvahu nový systém pluhu podrobněji, napadá nás podobnost s návěsným pluhem. Také u VariTansanitu se rám pluhu otáčí přes stabilizátor, tedy pomocný rám. Tento leží hlouběji, je menší a tím podstatně lehčí než u tradičního návěsného pluhu. Hydraulické  opěrné kolo v prodloužení stabilizátoru podpírá pluh a zajišťuje precizní hloubku orby a důkladné utužování. Na souvrati jsou pak přednosti kombinovaného konceptu zřejmé. Otáčen je jako u návěsného pluhu pomocí dvou hydraulických pístnic. Mechanické síly při otáčení pluhu jsou kompenzovány stabilizátorem a opěrným kolem tak, aby byl šetřen materiál. Kvůli vyššímu zatížení na nápravu je právě díky rovnoměrnému zatížení zadní nápravy traktoru možné stabilizované otáčení. Díky sériovému souvraťovému managementu může být naprogramováno časově závislé zvedání a otáčení VariTansanitu stejně jako průběh zahlubování pluhu. Automaticky se systém otáčí v neutrální poloze, přičemž veškeré funkce jsou elektronicky kontrolovány. Je to praktické pro řidiče traktoru, který se může zcela koncentrovat na jízdu na souvrati. Samozřejmě firma LEMKEN převzala pro VariTansanit osvědčený Optiquick-System, a tak je hybridní pluh stále optimálně seřízen a dále klesají náklady na pohonné hmoty.

VariTansanit nabízí nejvyšší flexibilitu. Díky přestavování šířky pracovních záběrů se dají jednotlivá tělesa hydraulicky přestavit mezi 35 a 55 cm, což umožňuje pracovní šířky mezi 1,50 a 3,85 m. Kdo hledá současně maximální jistotu při použití, nachází ji u inovativních pojistek proti přetížení Hydromatic. S tímto od základů nově vyvinutým systémem pojistek proti kamenům byly poprvé vybaveny modely VariTansanit. Novodobé uložení Hydromatic udržuje orební těleso obzvláště stabilní. Bezúdržbové hydraulické prvky proti přetížení dovolují vychýlení o 38 cm nahoru a až o 20 cm na stranu. Tedy dostatek volného prostoru, aby bylo možné bezporuchově orat. Pokud se změní půdní podmínky, je možné vypínací síly Hydromaticu pohodlně přizpůsobit z kabiny traktoru. Modely VariTansanit jsou dodávány jako první z pluhů firmy LEMKEN s novou generací orebních těles DuraMaxx. S orebními tělesy DuraMaxx se zvyšuje trvanlivost o 50%, zatímco časy nutné na výměnu opotřebitelných dílů se díky rychlému systému výměny bez použití nářadí redukují okolo 80%. Hybridním pluhem VariTansanit od firmy LEMKEN získali technici z firmy LEMKEN znovu průkopníka, který bude na trhu pluhů v příštím roce udávat rozhodující směr. Ne bez důvodu obdržel VariTansanit na Agritechnice v roce 2005 od odborného tisku DVL-nakladatelství označení „Stroj roku“. Zemědělci mají díky VariTansanitu k dispozici absolutně nový, technicky dokonalý pluh, který vyžaduje menší výkon traktoru, a přesto dosahuje extrémně vysokého plošného výkonu. Toto chápe firma LEMKEN jako moderní, efektivní a k životnímu prostředí šetrné zpracování půdy.

 

 

 

 

VariTanzanit.pdf