Amazone AD402

  • Značka: Ostatní

Kontakt

U+M Servis s. r. o.

Pražská 884
379 01 Třeboň
724 054 707
www.umtrebon.cz

Kontaktní osoba
Ing. Karel Hanyk
602 270 350

Parametry

  • secí kombinace s vibračními bránami RE
  • záběr 4 m

Tel:  602 316 866