Setí kukuřice metodou Strip-till

12. 05. 2019

Souprava pro pásové zpracování půdy, hnojení minerálními hnojivy a přesné setí v jedné pracovní operaci je složena z Traktoru CLAAS XERION 5000, zařízení pro pásové zpracování půdy od francouzské firmy SLY – SLY STRIPCAT II a přesného secího stroje Väderstad Tempo. Technologie pásového zpracování půdy byla u nás úspěšně uplatněna při pěstování kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, sóji a řepky. Výhodou je především výrazný protierozní efekt a podstatně šetrnější hospodaření s půdní vláhou. Optimální organizace porostu a podstatně větší jistota stejnoměrného vzcházení díky neporušené kapilaritě v nezpracovaných pásech a výrazně lepší penetrace srážkové vody do půdního profilu jsou charakteristické benefity uplatnění technologie Strip-till.